زیباشناسی سخن پارسی (1): بیان میرجلال‌الدین کزازی

ISBN:

Published: 1370

Paperback

204 pages


Description

زیباشناسی سخن پارسی (1): بیان  by  میرجلال‌الدین کزازی

زیباشناسی سخن پارسی (1): بیان by میرجلال‌الدین کزازی
1370 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 204 pages | ISBN: | 5.29 Mb

اینکتاب بهبررسی ِ بیان، یکیاز سهقلمرو زیباشناسی ِ سخن (فنونِ بَلاغَت) میپردازد و شیوههای گوناگونیرا که سخنوَر برای بازگفت و بازنمودِ اندیشهی خویش، بهگونهییزیبا و هنری بهکار میگیرد، بَرمیرسد. به چهارزمینهی اصلی ِ فنّ بیان، تشبیه و استعاره و مَجاز وMoreاین‌کتاب به‌بررسی ِ بیان، یکی‌از سه‌قلمرو زیباشناسی ِ سخن (فنونِ بَلاغَت) می‌پردازد و شیوه‌های گوناگونی‌را که سخن‌وَر برای بازگفت و بازنمودِ اندیشه‌ی خویش، به‌گونه‌یی‌زیبا و هنری به‌کار می‌گیرد، بَرمی‌رسد.

به چهارزمینه‌ی اصلی ِ فنّ بیان، تشبیه و استعاره و مَجاز و کنایه، هریک، فصلی ویژه‌گی یافته، گونه‌های هریک‌از آن‌ها برشمرده شده و با نمونه‌هایی‌چند از ادب پارسی شناسانده می‌شود. برای واژه‌های مُغلَق ِ این‌دانش، برابرهایی‌پارسی گذارده شده که در واژه‌نامه‌ی پایانِ کتاب آمده است.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "زیباشناسی سخن پارسی (1): بیان":


festiwalbiegowziemiklodzkiej.expbooks1000.site

©2010-2015 | DMCA | Contact us